Het onderscheidend vermogen van H. Hofmans B.V. zit vooral in het combineren van de verschillende bedrijfsactiviteiten.

Wij hopen U met bijgaande documentatie een globaal overzicht te hebben gegeven van de mogelijkheden welke onze bedrijven in zich hebben.

Wij zijn gaarne bereid U alle mogelijke nadere informatie te verstrekken.