Aannemersbedrijf

Aanneming van grond- rioleringen- en straatwerken

Dit is een activiteit van onze onderneming, sinds enige tientallen jaren. Met name sedert de jaren ’70 is onze onderneming bijzonder actief met de uitvoering van grond-, riolerings- en straatwerken ten behoeve van de bouwnijverheid en de industrie. Hierbij mochten/mogen wij vele plaatselijk aannemersbedrijven, industrieën en lokale overheden tot onze opdrachtgevers rekenen. Ten deze willen wij refereren aan de combinatie van ontwikkelaars in wiens opdracht wij in het afgelopen tijdsvak van 5 jaar, grondwerken en diversen mochten uitvoeren o.a. in het ontwikkelingsgebied “Piekenhoef”. Voor de uitvoering van deze werken beschikken wij over een uitgebreid potentieel aan modern materieel dat tevens voor verhuur beschikbaar is.

Hieronder o.a. te noemen:
* kipauto’s van 18 tot 35 ton.
* kipopleggers
* hydraulische rupskraan van 1.500 liter.
* hydraulische mobiele kraan.
* laadschoppen.
* Verdichtingmachines.

De benodigde soorten zand voor de uitvoering van werken worden gewonnen uit de eigen winlocatie te Landerd. Ons nevenbedrijf Zandexplotatie “ Schaijk” B.V. exploiteert deze zandwinning , waardoor “ aan de bron gewonnen”, de mogelijkheid biedt scherp te calculeren.