Bodemsanering

H. Hofmans B.V. realiseert werken die de gebruikswaarde van grond en vastgoed duurzaam verbetert. Met name bodemsanering als duurzame verbetering van de gebruikswaarde van grond en grondwater is in zijn aard ´ondoorgrondelijk´.

Concrete saneringsplannen en bestekken kunnen als richtlijn dienen voor zorgvuldige uitvoering.Praktijkgerichte planontwikkeling en directe realisatie kan het voor u mogelijk maken veel kosten te voorkomen in de aanloopfase, de aanlooptijd van het project aanzienlijk te bekorte, en toch een stuk onafhankelijke milieukundige controle te behouden.

Naast de uitvoering van saneringswerken kunnen wij ook werken uitvoeren betrekkelijk tot bodembescherming. Tevens het vloeistofdicht maken van bedrijfsterreinen e.d. middels de meest geavanceerde technieken, zoals vloeistofdichte gecertificeerde beton behoren tot onze uitvoeringstechnieken.

Deze uitvoeringstechnieken kunnen wij uitvoeren in combinatie met het vastleggen van de z.g. ´nulsitiuatie´ met eventueel daaraan gekoppeld een monitoringssysteem voor permanente controle.