Natuurontwikkeling

De zandwinning wordt uitgevoerd op basis van een ontgrondingsvergunning met daaraan gekoppeld een landschapsplan. De ontgrondingsvergunning, alsmede het landschapsplan zijn tot stand gekomen in overleg en goede samenwerking met de gemeentelijke en provinciale overheid. De ontwerpen betrekkelijk tot de landschappelijke en ruimtelijke aspecten zijn vervaardigd door deskundigen van naam op het gebied van landschap en ruimtelijke ordening.

Na beĆ«indiging van de ontgronding zullen de plassen overeenkomstig het toepasselijke landschapsplan worden afgewerkt en zullen zij een waardevolle invulling geven aan het achtergelegen Natuurpark “De Maashorst”. Tevens zullen zij een grote toegevoegde waarde betekenen voor het noordelijke gelegen recreatieoord “De Maashorst”

 

In de toekomst zullen de zandwinplassen onderdeel gaan uitmaken van het recreatieoord “De Maashorst” met een gezamelijke grootte van zo’n 80 ha.