Zand

Zandexplotatie Schaijk B.V. is een van onze nevenbedrijven, welk zich bezighoudt met het winnen van aanvulzand en industriezand ten behoeve van de bouwnijverheid. De winlocatie is gelegen aan de Palmstraat / Nistelrooisebaan te Landerd. De winning wordt uitgevoerd middels een zandzuiger, welke het zand als een mengsel van water en zand uit de bodem opzuigt. Dit mengsel water/ zand wordt vervolgens middels een stalen drijvende leiding in een zeef-, was – en ontwateringsmachine gespoten, alwaar het op de juiste korrelmaat wordt gezeefd, gewassen en ontwaterd.

Middels een ter plaatse aanwezige laadschop wordt het zand op vrachtwagens geladen, waarna het zand naar de bestemming wordt vervoerd. De gehele locatie heeft een oppervlakte van enige tientallen hectaren met nog een wincapaciteit van enige honderdduizenden kubieke meters. Een gedeelte van het vrijkomende zand wordt ter plaatse geleverd aan aannemersbedrijven , industrieën en collega- ondernemers, die het zand ter plaatse afhalen.

Een ander gedeelte van het vrijkomende zand wordt afgenomen door de “ moederbedrijf” om te worden aangewend voor de uitvoering van werken welke binnen haar pakket uitgevoerd worden. De zandwinning wordt uitgevoerd op basis van een ontgrondingsvergunning met daaraan gekoppeld een landschapsplan.
De ontgrondingsvergunning, alsmede het landschapsplan zijn tot stand gekomen in overleg en goede samenwerking met de gemeentelijke en provinciale overheid. De ontwerpen betrekkelijk tot de landschappelijke en ruimtelijke aspecten zijn vervaardigd door deskundigen van naam op het gebied van landschap en ruimtelijke ordening. Na beëindiging van de ontgronding zullen de plassen overeenkomstig het toepasselijke landschapsplan worden afgewerkt en zullen zij een waardevolle invulling geven aan het achtergelegen Natuurpark “De Maashorst”. Tevens zullen zij een grote toegevoegde waarde betekenen voor het noordelijk gelegen recreatieoord “ De Maashorst”.

In de toekomst zullen de zandwinplassen onderdeel gaan uitmaken van het recreatieoord de Maashorst met een gezamenlijke grootte van zo´n 80 ha.